Zarządzanie domenami w panelu DirectAdmin

Domena jest umownym, wygodnym w użyciu ciągiem znaków, pozwalającym skierować ruch internetowy na konkretny serwer, identyfikowany za pomocą adresu IP. Przykładem domeny jest linux.pl.

Przy zakładaniu konta w naszym serwisie, automatycznie generowana jest domena, która została podana w formularzu rejestracyjnym. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dodawać kolejne domeny, które będą prowadziły na strony umieszczone na naszym serwerze.

Aby zmienić ustawienia swojej domeny lub dodać kolejną, należy należy zalogować się do panelu DirectAdmin i kliknąć opcję „Konfiguracja domen” w zakładce „Zarządzanie kontami”.

 

zarzadzaniedomenami1.png

 

W panelu konfiguracji domen dostępne są dwie opcje:
- Dodaj następną domenę.
- Zmień nazwę domeny.

Znajduje się tutaj także lista skonfigurowanych wcześniej domen. Po zaznaczeniu jednej z nich pojawia się również opcja ustawienia jej jako domyślnej, jej zawieszenia bądź odwieszenia, a także usunięcia.

 

zarzadzaniedomenami2.png

 

Aby dodać nową domenę wybieramy opcję „Dodaj nową”. W efekcie otworzy się strona, na której należy zdefiniować informacje na temat dodawanej domeny:
- Domena - czyli nazwa tworzonej domeny, np. linux.pl. Uwaga: nazwa powinna zostać zapisana małymi literami i nie może zawierać przedrostków typu „htttp://” czy „www”.
- Transfer - czyli maksymalna ilość danych, jaka może zostać przesłana za pośrednictwem tworzonej domeny.
- Pojemność - czyli miejsce dostępne na serwerze, które będzie mogło zostać zajęte przez pliki strony, na którą kieruje domena.
- Bezpieczny SSL - czyli możliwość połączenia ze stroną poprzez bezpieczny, szyfrowany protokół komunikacyjny (opcja domyślnie włączona).
- CGI Dostęp - czyli możliwość uruchamiania programów dynamicznie generujących strony internetowe z treścią pobieraną z bazy danych (opcja domyślnie wyłączona).
- PHP Dostęp - czyli możliwość uruchamiania na serwerze skryptów napisanych w języku PHP (opcja domyślnie włączona).

W przypadku zaznaczenia opcji „Tak samo jak w koncie głównym” (domyślnie włączonych), całkowita przestrzeń i transfer na serwerze będą współdzielone pomiędzy wszystkie utworzone domeny.

Kiedy konfiguracja domeny zostanie zakończona, należy kliknąć w przycisk „Utwórz”, aby przesłać dane na serwer. W efekcie, w katalogu „domains” na serwerze utworzy się folder o nazwie identycznej, jak nazwa skonfigurowanej domeny. To właśnie w tutaj, w podfolderze „public_html”, należy umieścić pliki strony, która ma pojawiać się po wpisaniu nazwy domeny w oknie przeglądarki internetowej.

 

zarzadzaniedomenami3.png

 

W przypadku wybrania opcji „Zmień nazwę domeny” otworzy się okienko zawierające rozwijaną listę skonfigurowanych domen oraz pole na nową nazwę dla domeny, którą wybierzemy z listy. Tutaj także obowiązują zasady nadawania nazwy domeny - używamy małych liter i pomijamy przedrostki „www”, „http://” itp.

Zmianę zatwierdzamy klikając przycisk „Zapisz”.

 

zarzadzaniedomenami4.png

 

Aby zmodyfikować ustawienia danej domeny, należy na stronie głównej konfiguracji domen kliknąć nazwę domeny, którą chcemy edytować.

Uwaga: Jeżeli do naszego konta dodamy więcej niż jedną domenę, u góry strony, na lewo od nazwy użytkownika, znajduje się rozwijana lista domen. By rozpocząć pracę na innej niż domyślna, wystarczy wybrać ją na tej liście.

 

zarzadzaniedomenami5.png

 


Czy ten artykuł był pomocny?

mood_bad Nie lubię 0
mood Lubię 1
visibility Wyświetlenia: 610