Zarządzanie strefą DNS w panelu DirectAdmin

Strefa DNS to plik konfiguracyjny, który umożliwia powiązanie domeny z serwerem, czy też z pocztą e-mail. Aby zarządzać tymi ustawieniami, po najechaniu na zakładkę "Zarządzanie kontami" należy kliknąć link "Zarządzanie DNS".

 

listadns1.png

 

Wyświetli się lista wszystkich utworzonych rekordów DNS, skonfigurowanych automatycznie do prawidłowego funkcjonowania danej domeny. Każdy wpis można zaznaczyć, klikając pole z lewej strony danego wiersza i usunąć lub skopiować, poprzez kliknięcie w jeden z przycisków, które pokażą się u góry listy po zaznaczeniu.

 

listadns2full.png

 

Nad listą z prawej strony znajduje się przycisk "Nadpisz wartość TTL", który umożliwia zmianę parametru TTL, określającego czas życia (ważności) rekordu DNS. Wyrażony jest w sekundach i domyślnie ustawiony jest na godzinę (3600). Maksymalna wartość tego parametru to 86400 (24 godziny).

Poniżej, po lewej stronie znajduje się przycisk "Dodaj rekord", po którego kliknięciu wyświetli się okienko służące do dodawania nowych wpisów.

 

listadns3.png

 

Rekord A służy do mapowania nazwy domeny na adres IPv4. Podany w pierwszym polu adres musi kończyć się kropką, w drugim polu umieszczamy natomiast adres IP w wersji 4.

Rekord NS służy do mapowania nazwy domeny na listę serwerów DNS tej domeny. Adresy domen w obu polach muszą być zakończone kropką.

Rekord MX służy do mapowania nazwy domeny na nazwę serwera poczty. Liczba umieszczona przed adresem oznacza priorytet danego serwera - im wyższa wartość tym niższy priorytet.

Rekord CNAME służy do ustawienia aliasu domeny, dla którego zachowane zostaną wszelkie ustawienia rekordu DNS.

Rekord PTR służy do mapowania adresu IP (zarówno w wersji 4 jak i 6) na nazwę domeny. Jest odwrotnością rekordu A lub AAAA.

Rekord TXT służy do dołączania dodatkowej informacji tekstowej do rekordu DNS, wykorzystywanej np. do odrzucania niektórych wiadomości e-mail identyfikowanych jako spam.

Rekord SRV służy do konfigurowania informacji wykorzystywanych przez niektóre usługi udostępniane przez serwer DNS.

Rekord AAAA służy do mapowania nazwy domeny na adres IPv6. Podany w pierwszym polu adres musi kończyć się kropką, w drugim polu umieszczamy natomiast adres IP w wersji 6.


Czy ten artykuł był pomocny?

mood_bad Nie lubię 0
mood Lubię 0
visibility Wyświetlenia: 284