Zarządzanie bazami MySQL w panelu DirectAdmin

Zdecydowana większość skryptów CMS i sklepów internetowych do przechowywania danych wykorzystuje bazy MySQL. W panelu DirectAdmin można w prosty i szybki sposób dodawać i zarządzać swoimi bazami oraz dostępem do nich.

Aby zarządzać bazami danych MySQL w panelu DirectAdmin, należy wybrać opcję „Zarządzanie MySQL” w zakładce „Zarządzanie kontami”.

 

bazy1.png

 

Otworzy się strona z listą baz danych oraz najważniejszymi opcjami związanymi z zarządzaniem bazami danych. Aby stworzyć nową bazę danych, należy kliknąć przycisk „Utwórz nową bazę danych”, który znajduje się nad listą.

 

bazy2.png

 

W efekcie wyświetli się strona na której wpisujemy dane nowej bazy danych.

 

bazy3.png

 

Standardowo jej nazwa poprzedzona jest nazwą konta i podkreślnikiem, samodzielnie wprowadza się tylko drugi człon nazwy. Należy także stworzyć konto użytkownika bazy danych (generowane według podobnego schematu co baza) i zabezpieczyć je hasłem - można użyć swojego hasła lub wygenerować je losowo, używając przycisku po lewej stronie okienka. Wygenerowane lub wpisane hasło można wyświelić, klikając na przycisk po prawej stronie okienka. Po kliknięciu „Utwórz bazę danych” nastąpi powrót do listy baz danych i pojawi się okienko z podsumowaniem.

 

bazy4.png

 

Uwaga: W przypadku, gdy wcześniej została utworzona baza danych wraz z użytkownikiem, istnieje możliwość przypisania nazwy instniejącego już użytkownika do nowo tworzonej bazy. Formularz nie wymaga wtedy wprowadzenia hasła.

 

bazy5.png

 

Jeśli została utworzona baza danych, z okna zarządzania bazami można bezpośrednio zalogować się do panelu phpMyAdmin, klikając na przycisk „Zaloguj do phpMyAdmin”. Dane dostępowe do panelu zostaną przesłane automatycznie, więc nie ma konieczności dodatkowego logowania.

Kliknięcie na nazwę bazy danych na liście wyświetla stronę z dodatkowymi opcjami, takimi jak możliwość zmiany hasła użytkownika danej bazy („Zmiana hasła”) oraz edycji jego uprawnień („Modyfikuj przywileje”) i tworzenia nowych użytkowników. Standardowo utworzony użytkownik posiada pełnię praw do bazy.

 

bazy6.png

 

Nad listą baz danych znajduje się również przycisk „Wgraj kopię zapasową” otwierający okienko przywracania backupu bazy danych. W pierwszym polu należy wybrać bazę danych na serwerze, do której ma zostać przywrócona kopia zapasowa. Poniżej mamy możliwość wyszukania i przesłania na serwer kopii zapasowej znajdującej się na lokalnym komputerze. Aby przywrócić kopię należy także się uwierzytelnić - można to zrobić aktualnymi danymi (automatycznie) albo wprowadzić nazwę i hasło użytkownika ręcznie. Przywracanie rozpocznie się po zatwierdzeniu danych kliknięciem w przycisk „Prześlij”.

 

bazy7.png


Czy ten artykuł był pomocny?

mood_bad Nie lubię 0
mood Lubię 0
visibility Wyświetlenia: 323