Informacje: Niedostępność systemu Registry NASK - 30.09.2023 (sobota)

Opublikowany: 2023-09-30

Informujemy, że na dzień 30 września 2023 r. (sobota) zaplanowane jest okno serwisowe NASK, którego czas przewidywany jest na 12 godzin - od 08:00 do 20:00, przeznaczone na modernizację systemów Rejestru domeny .pl. Przeprowadzenie prac wymaga całkowitej niedostępności usług systemu Registry w tym czasie, z zachowaniem rozwiązywania nazw w DNS.

Jednocześnie informujemy, że w ramach ww. okna serwisowego wykonane zostanie dla Państwa działanie zabezpieczające polegające na czasowej zmianie wartości parametru PERIOD_EXPIRED. W przypadku braku wcześniejszego odnowienia, nazwa domeny, o której mowa w pkt 1, przejdzie ze stanu REGISTERED w stan EXPIRED, który umożliwia wykonanie działań analogicznych jak w stanie BLOCKED, z tą różnicą, że nazwa domeny nie zostanie usunięta z DNS.

Wyjaśniając: domena wygasająca np. 30.09.2023 o godzinie 12:30 jaka nie zostanie odnowiona przed oknem serwisowym nie zmieni swojej daty wygasania, jednak będzie dalej propagowana w DNS do 02.10.2023 do godziny 7:55, jeśli do tego czasu nie zostanie wykonana dla takiej domeny reaktywacja domena zostanie zablokowana i przestanie być rozwiązywalna w DNS.