Informacje: Aktualizacja cennika domen

Opublikowany: 2018-03-20

Informujemy o aktualizacji cennika domen – nowy cennik wchodzi w życie z dniem 20.03.2018 r. Najważniejszą zmianą jest znaczne obniżenie ceny przedłużenia domen krajowych .PL, oraz podniesieniu o 3 zł netto rejestracji tych domen. Obniżeniu uległy również ceny rejestracji niektórych domen globalnych oraz międzynarodowych, oraz nieznacznej podwyżce cen odnowienia tych domen spowodowanej nową polityką cenową globalnego rejestratora domen. Znacznej obniżce uległy również ceny rejestracji i odnowienia domen przy okresie większym niż rok.
Szczegóły w cenniku domen.